Více informací o svazku obcí aktuálně kontaktujte nás

   

Svazek obcí Mladějovice,
Komárov a Řídeč

Investiční akce  ČOV a kanalizace obcí

Vznikl sdružením obcí – Mladějovice, Komárov a Řídeč

Datum založení: 17.4.2002
(Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí, schválení stanov svazku)

Registrace u OÚ Olomouc: 9.5.2002

DŮVOD ZALOŽENÍ:

  • realizace stavby ČOV a kanalizace obcí
    - provozování ČOV a kanalizace
    - získání finančních prostředků od SFŽP

 

 OZNÁMENÍ:

  • Datum ukončení činnosti -  30.6.2019
  • Datum vstupu do likvidace - 1.7.2019
  • Likvidátor – Miloš AXMANN,

                     mobil :  603 144 526

                                                         e-mail : milos.axmann@email.cz