Více informací o svazku obcí aktuálně kontaktujte nás

Svazek obcí Mladějovice,
Komárov a Řídeč

Investiční akce  ČOV a kanalizace obcí

Vznikl sdružením obcí – Mladějovice, Komárov a Řídeč

Datum založení: 17.4.2002
(Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí, schválení stanov svazku)

Registrace u OÚ Olomouc: 9.5.2002

DŮVOD ZALOŽENÍ:

- realizace stavby ČOV a kanalizace obcí
- provozování ČOV a kanalizace
- získání finančních prostředků od SFŽP